BORANG PENYERTAAN PERTANDINGAN  
  FESTIVAL SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 2017  
    PEJABAT PELAJARAN DAERAH JOHOR BAHRU  
         
      Nama Sekolah  
      Alamat  
      No Telefon  
      No Fax  
             
    BUTIRAN PELAJAR & GURU PENGIRING  
    Bil Nama Pelajar (HURUF BESAR) No Kad Pengenalan Jantina  
    1  
    2  
    3  
    4  
    Bil Nama Guru Pengiring No Kad Pengenalan No Telefon Bimbit  
    1  
             
    PENGESAHAN PENGETUA / GURU BESAR  
         
    Saya telah menyemak setiap butir yang dinyatakan dan mengesahkan semuanya adalah benar. Dengan ini saya menyokong penyertaan ini.  
         
    Tandatangan & Cop Pengetua / Guru Besar  
         
         
         
         
         
    Tarikh : ...............................  
         
    CATATAN : Sila hantar borang penyertaan ini pada hari pertandingan. Terima Kasih.